Aanbestedende dienst

De term aanbestedende dienst, volgens de Italiaanse wetgeving, geeft een overheidsinstantie of andere juridische entiteit, toe te vertrouwen openbare werken, leveringen of diensten of concessies van openbare werken of diensten.

Activiteiten

De business objects van het contract zijn onderworpen aan de discipline van Been .. 12 april 2006, n. 163, op grond van art. 32 van hetzelfde. De definitie is opgenomen in. 3, paragraaf 33, van wetsbesluit nr. 163/2006.

Aanbestedende diensten

Volgens art. 3, paragraaf 25, van wetsdecreet nr. 163/2006 zijn de aanbestedende diensten van de staat, de lokale overheden, andere overheidsinstanties niet de economische, de openbare lichamen en verenigingen, vakbonden en consortia van enigerlei aard tussen deze onderwerpen.

Paragraaf 26 van hetzelfde artikel bepaalt dat openbare lichaam wordt iedere instelling, zelfs als een bedrijf:

  • vastgesteld voor de specifieke behoeften van algemeen belang dan die van industriële of commerciële;
  • Het wordt met rechtspersoonlijkheid;
  • waarvan de activiteiten worden gefinancierd, voor het grootste deel, door lokale overheden of andere openbare instanties of waarvan het beheer is onderworpen aan toezicht door deze, of het hebben van een bestuur of de raad van commissarissen, bestaande uit leden waarvan meer dan de helft wordt benoemd door de staat, door de lokale overheden of andere openbare lichamen.

Andere aanbestedende diensten

In aanvulling op de aanbestedende diensten, zijn ze aanbestedende bepaalde entiteiten, waaronder private, toen toevertrouwen aanbestedingen bedekt met kunst. 32 van wetgevend decreet nr. 163/2006. Je mag niet vergeten:

  • de ondernemingsraad concessiehouders als ze banen toevertrouwen;
  • bedrijven met overheidskapitaal, zelfs niet de meerderheid, die geen overheidsinstanties en hebben betrekking op de activiteiten van de uitvoering van het werk of werken, of de productie van goederen of diensten die niet bestemd zijn om op de markt onder de vrijheid om te worden geplaatst concurrentie, wanneer ze toevertrouwen werken, diensten en leveringen;
  • private instellingen die een beroep doen op bouwwerken voor ziekenhuizen, sport, recreatie en vrijetijdsbesteding, school- en universiteitsgebouwen, gebouwen gebruikt voor het openbaar bestuur, een waarde van meer dan € 1.000.000, waarvan de realisatie wordt verwacht, door aanbestedende diensten, dragen rechtstreeks en specifiek, op rente of kapitaal dat, korting, meer dan 50% van het werk;
  • dienst concessiehouders die openbare werken strikt instrumenteel om de dienst toe te vertrouwen, als de openbare werken worden eigendom van de aanbestedende dienst;
  • particulieren, die het toelaat om te bouwen, waarbij in via directe uitvoering van infrastructuurwerken op het geheel of een deel van de bijdrage voor de vergunning te compenseren, wanneer zij hun werk toevertrouwen.
(0)
(0)
Commentaren - 0
Geen reacties

Voeg een Commentaar

smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile
Tekens over: 3000
captcha