Hindu-goden

Lijst van goden en mythologische figuren van het hindoeïsme.

Een

Aditi Aditya ~ ~ ~ Agastya Agni ~ Ambika Amitabha ~ ~ ~ Ammavaru Amrita Ananda ~ ~ ~ Anjana Annapurna Anumati ~ ~ ~ Anuradha Apsara Aranyani ~ ~ ~ Ardhanari Ardra Arjuna ~ ~ ~ Aruna Arundhati Ashvatthaman ~ ~ ~ Ashvin Aslesa Atri ~ ~ ~ Asura Avatar ~ Ayappan

B

Balarama Balin ~ ~ ~ Bali Bhadra Bhaga ~ ~ ~ Bharani Bharata Bhavani ~ ~ ~ Bhima Bhishma Bhutamata ~ ~ ~ Bhuta Bragiratha Bodhisattva ~ ~ ~ Brahma Brahman Brighu ~ ~ ~ Brihaspati Budha

C

Chamunda Chandanayika ~ ~ ~ Chaitanya Chandra ~ ~ Chinnamastaka Chitragputa

D

Dakini Daksha ~ ~ ~ Deva Devadatta ~ ~ Devaki Devi Dham ~ ~ ~ Dhanistha Dhanvantari Dhara ~ ~ ~ Dharani Dhatar dhatri ~ ~ ~ Dhati Mata Dhruva Diti ~ ~ ~ Draupathi Durga Duryodhana ~ ~ ~ Dyau Dyavaprivithi

G

Gandharvas Ganesha ~ ~ ~ Garuda Ganga ~ Gommateshvara

H

Harihara Hanuman ~ ~ ~ Hariti Hayagriva Himavat ~ ~ ~ Hirayankshapu Hiranyaksha

De

Ida ~ ~ Indra Indrani

J

Jagannatha Jalandhara ~ ~ ~ Jambavat Jâmbavân Jara ~ ~ ~ Jatayu

K

Kadru Kalanemi ~ ~ ~ Kali Kalki Kama ~ ~ ~ Kamadhenu Kamsa Kansa ~ ~ ~ Karttikeya Kasyapa Katavul ~ ~ ~ Kaduvul Karna ~ ~ Kaurava Kausalya Kinnara ~ ~ ~ Kistnerappan Korrawi Krishna ~ ~ ~ Kubera Kumbhakarna Kundalini ~ ~ ~ Kunti Kurma

L

Lakshmi Lingam ~ ~ Lokapala

M

Machilottu Madya ~ ~ ~ Mahakala Maithuna Maitreya ~ ~ ~ Manasa Mandala Mansa ~ ~ ~ Manu Maru Marut ~ ~ ~ Maya ~ Meru Matsya Mitra ~ ~ ~ Muchalinda Mudra ~ Murukan

N

Naga Nagina ~ ~ ~ Nakula Narasimha Nandi ~ ~ ~ Nirrita Nirriti

P

Pandavas Pangika ~ ~ ~ Parashurama Parjanya Parvati ~ ~ ~ Pisaka Prahlada Prajapathi ~ ~ ~ Prisni Privithi Prthivi ~ ~ ~ Purusha Pushan ~ Putana

R

Rahu Rakshasa ~ ~ ~ Rama Rathi Rathri ~ ~ ~ Ravana Ribhu ~ ~ Rishi Rudra Rohini ~ ~ ~ Rudrânî Rukmini

S

Sâdhya Sagara ~ ~ ~ Sahadeva Saktassura Samantbhadra ~ ~ ~ Samba Saranyu Sarasvati ~ ~ ~ Sati Savitri Shakti ~ ~ ~ Shasti Shesha Shitala ~ ~ ~ Shiva Shri Sita ~ ~ ~ Soma Skanda Sugriva ~ ~ ~ Sumitra Sumeru ~ Surya

T

Tarra Taraka ~ ~ ~ Tirthankara Trimurti Trinâvarta ~ ~ Tvashtri

U

Ugrasena Uma ~ ~ ~ Urvashi Usha

V

VAC ~ Vahara Vali ~ ~ ~ Vamana Vanadevata Varuna ~ ~ ~ Vârunî Vashishtra Vasudeva ~ ~ ~ Vasuki Vasu Vayu ~ ~ ~ Vibishana Vinata Viraj ~ ~ ~ Virupaksa Vishvakarman Vishnu ~ ~ ~ Vishvamitra vrita

Y

Yaksha Yama ~ ~ ~ Yamuna Yashodhara Yashoda ~ ~ ~ Yogini Yudhisthira

(0)
(0)
Commentaren - 0
Geen reacties

Voeg een Commentaar

smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile
Tekens over: 3000
captcha