Ilias

De Ilias is een episch gedicht van oudsher toegeschreven aan Homerus, bestaande uit vierentwintig boeken of liedjes, die elk aangegeven door een brief van de Griekse hoofdstad voor een totaal van 15.688 verzen in dactylische hexameter. De titel komt van Ilion, de andere naam van het oude Troje, een stad van de Hellespont. Titanic en complex, is een hoeksteen van de Griekse literatuur en West. Vertelt het verhaal van een korte periode in de geschiedenis van de Trojaanse oorlog, het gebeurde in de vijftig dagen van het laatste jaar van de oorlog, die de toorn van Achilles is het belangrijkste onderwerp van het gedicht.

Dating

Het werk, dat traditioneel wordt gedateerd op 750 voor Christus over, het was waarschijnlijk gecomponeerd in de regio van Ionia Aziatische. De samenstelling werd gevolgd door een opleiding, door de eeuwen heen en de verschillende politieke en sociaal-culturele veranderingen, die drie fasen omvatten:

 • orale, waarin verschillende mythische verhalen of betreffende heroïsche verhalen begon te circuleren in symposia en feestdagen tijdens de Middeleeuwen Griekse herwerking verhalen over de Myceense periode;
 • auditieve fase waarin de gedichten begon organische dankzij nemen om het werk van de zangers en voordragers, zonder het te weten een schriftelijke versie;
 • geschreven na de dood van Alexander de Grote - die conventioneel duidt het begin van de Hellenistische periode, toen het werk kreeg een schriftelijke vorm en werd ook leerboek, onderworpen aan kritiek.

Volgens een studie uitgevoerd in samenwerking tussen biologen uitgevoerd aan de Universiteit van Reading in Engeland, genetici van de Universiteit van New Jersey en taalkundigen van de Universiteit van Santa Fe in New Mexico, de Ilias werd in 762 voor Christus geschreven met een foutenmarge dan 50 jaar, ongeveer in de periode van de stichting van Rome. Het was mogelijk om de genetische evolutie van het woord dall'ittita Griekse Homer door middel van een taalkundig instrument studie, aldus Swadesh lijst. Dit zou een kwantitatieve benadering, in plaats van historische, welke een verrassend evolutie woorden zou verbinden op het gebied van genetica en biologie.

De verschillende edities

We weten dat het gedicht al in de zesde eeuw voor Christus bekend was; de eerste zeker getuigenis Peisistratus van Athene. In feite, Cicero zegt in zijn De Spreker: "primus Homeri libros confusos Antea sic disposuisse dicitur, ut nunc Habemus". De eerste mijlpaal is dan dat van de Grote Bibliotheek van Athene door Pisistratus de boeken van Homerus had bevatte, gerangschikt.

Oraliteit is niet toegestaan ​​om canonieke problemen vast te stellen. De Ilias pisistratea was geen uniek geval: het model van Athene elke stad een probleem "lokale", riep poleis kata had waarschijnlijk. De verschillende edities poleis kata waren waarschijnlijk niet erg dissonant met elkaar.

We hebben nieuws over de vorige edities hellenisme, zoals polustikoiae, "met veel manieren"; rapsodische secties had meer dan de versie pisistratea; verschillende bronnen spreken van, maar je weet niet de oorsprong.

De Ilias en de Odyssee waren de basis van het onderwijs elementaire: kleine Griekse naderen van het lezen van de gedichten van Homerus; waarschijnlijk de meesters zij vereenvoudigde de gedichten die ze gemakkelijker kunnen worden begrepen door kinderen.

We weten ook dat er zal kata edities: beroemde mensen heb je eigen edities. Een zeer bekend voorbeeld is dat van Aristoteles, die wel zorgen voor een editie van de Ilias en de Odyssee. Het is gekomen als gevolg, in een soort basistekst penthouse, een vulgate Zolder.

Theagenes van Reggio, de zesde eeuw voor Christus, was de eerste criticus en verspreider van de Ilias, die onder andere gepubliceerd.

De oude Alexandrijnse grammatici tussen de derde en tweede eeuw voor Christus Ze concentreerden hun werk filologie van Homerus, of omdat het materiaal was nog steeds erg in de war, en omdat het universeel erkende vader van de Griekse literatuur. Heel belangrijk was un'emendatio te elimineren diverse interpolaties en het schoonmaken van het gedicht door verschillende vormen van aanvullende verzen, formules varianten ook allemaal bij elkaar invoeren.

Het kwam dus tot een definitieve tekst. Een belangrijke bijdrage was dat van de drie grote filologen, die tussen het midden van de derde eeuw en het midden van de tweede leefde: Zenodotus van Efeze, die de nummering alfabet boeken ontwikkeld en werkte ionisatie, Aristophanes van Byzantium, waarvan er is niets meer over, maar we weten dat was een groot commentator, ingevoegd de prosodion, kritische tekens en geesten; Aristarchus van Samothrace, die een sterke en nu beschouwd als onbetamelijk atticizzazione bediend - van overtuigd dat Homerus was in Athene - en zorgde voor een les voor elk woord 'twijfel' te kiezen, zorg echter een OBELOS met andere lessen weggegooid te zetten. Het is nog niet duidelijk of het op basis van instinct of vergeleken diverse teksten.

De tekst van de Ilias komen naar de hedendaagse tijd is nogal verschillend van die met de lessen van Aristarchus. Van 874 punten waarin hij koos voor een bepaalde les, slechts 84 terug in onze teksten; de Vulgaat Alexandrina is dus dezelfde als de onze voor slechts 10%. Dit toont aan dat de tekst van de Vulgaat Alexandrijnse was niet definitief: het is mogelijk dat dezelfde bibliotheek van Alexandrië in Egypte, waar de geleerden waren bekend om hun gevechten, waren er verschillende versies van de Ilias.

Zeer belangrijke uitvinding van de bibliotheek van Alexandrië was de Scolia, rijke repertoire van reacties op de tekst, notities, lezingen, commentaren. Dus de eerste studies werden gemaakt over de tekst tussen de derde en tweede eeuw voor Christus Alexandrijnse geleerden; dan tussen de eerste eeuw en de tweede eeuw. C. vier scholiasts opstellers van het Scolia Ilias, dan samengevat door een scholiast volgende werk "Opmerking 4". De Ilias van Homerus, echter niet van invloed op alle gebieden waar het was wijdverspreid: in Hellenistische draaide meer versies, waarschijnlijk als gevolg van de clichés van Pisistratus Atheense van de vijfde eeuw, die uit verschillende orale tradities en rapsodische kwam.

Rond het midden van de tweede eeuw, nadat het werk van Alexandrië, draaide ze de Alexandrijnse tekst en residuen van andere versies. Zeker is dat de Hellenisten vestigden het aantal en de verdeling van de verzen. Vanaf 150 BC andere versies verdwenen tekstuele en legde een enkele tekst van de Ilias; Alle papyri ontdekt vanaf die datum komen overeen met onze middeleeuwse handschriften: de Vulgaat middeleeuwse synthese van alles.

In de middeleeuwen was West niet wijdverspreid kennis van het Grieks, zelfs onder mensen als Dante en Petrarca; één van de weinigen die hem kende was Boccaccio, die naar Napels geleerd van Leontius Pilatus. De Ilias werd bekend in het Westen dankzij Ilias in het Latijn vertaald door de leeftijd van Nero.

Voordat het werk van grammatici Alessandrini, het materiaal van Homerus was erg vloeiend, maar ook na andere factoren bleef de Ilias te wijzigen, en de Koine Homerische om te wachten tot 150 BC

De Ilias werd veel gekopieerd en bestudeerde de Odyssee. In 1170 droeg Eustace Thessaloniki naar de verspreiding aanzienlijk. In 1453 werd Constantinopel door de Turken; een groot aantal vluchtelingen gemigreerd van oost naar west, en dus ook een groot deel van de manuscripten. Gelukkig gebeurde dit te laten samenvallen met de ontwikkeling van het humanisme, een van de belangrijkste punten van die de studie van oude teksten.

In 1920 gaf hij toe dat het onmogelijk was om een ​​wapen te codicum omdat Homerus, zelfs in die periode, met uitzondering van de papyrus fragmenten, 188 manuscripten goed waren, en ook omdat u niet terug naar een archetype van Homerus. Vaak dateren uit de negende eeuw, toen, in Constantinopel, Patriarch Photios bezorgd dat alle teksten in het Grieks geschreven alfabet werden getranslitereerde hoofdletters kleine letters was onze archetypes; degenen die niet getranscribeerd waren, gingen verloren. Homer, is er echter geen enkele archetype: de transcripties werden uitgevoerd op verschillende plaatsen tegelijk.

De oudste volledige manuscript van de Ilias is de oprichter Marcianus 454 A, aanwezig in Venetië; X eeuw, werd het door kardinaal Bessarion ontvangen van het oosten, van John Aurispa. De vroege manuscripten van de Odyssey zijn de elfde eeuw.

De gedrukte uitgave van de Ilias werd gedrukt in 1488 in Florence door Demetrio Calcondila. De eerste Venetiaanse edities, zoals aldine door drukker Aldus, werden 3 maal herdrukt, in 1504, 1517, 1512, deze index zonder twijfel de meest succesvolle in het publiek van de Homerische gedichten.

Analyse

Het heldendom wordt erkend als een belangrijk aandachtspunt van het gedicht, en Homer "heldhaftige" is iets dat verder gaat dan de norm, ten goede of ten kwade en voor elk aspect. Deze hoeveelheden worden niet beschouwd met het oog verbaasd, omdat de dichter in de wereld die het beschrijft is geplaatst, en de held wordt daarna voelde als normaal. De hele oorlog wordt beschreven als een gevolg van individuele duels, vaak verhaalde tweede fase terugkerende.

Het werk is niet, zoals je zou veronderstellen uit de titel, de hele oorlog van Troje, maar een enkele episode van deze oorlog, de toorn van Achilles, die in een periode van 51 dagen plaatsvindt. Homer prees Aristoteles in de poëtica, om te kunnen kiezen, in de rijke materiaal mythische-historische Trojaanse oorlog, een bepaalde episode, waardoor het vitale centrum van het gedicht, en zei ook, dat de poëzie is niet de geschiedenis, maar een vruchtbare theoretische waarheid en van het feit.

Hoofdpersonen

Helden en andere stervelingen

 • Achilles: zoon van de godin Thetis en Peleus, de sterker en beter Achaean krijger;
 • Agamemnon: Koning van Argos en Mycene, de broer van Menelaos, zoon van Atreus en echtgenoot van Clytemnestra. Hij is de commandant van de Achaean;
 • Ajax de Kleine: Koning van Locri, zoon van Oileus, een van de leiders Achaean meer gruwelijke;
 • Ajax Telamon: Griekse held, zoon van Telamon, prins van Salamis;
 • Andromache: Vrouw van Hector, dochter en moeder van kleine Eetion Scamander, verteld door de mensen Astyanax;
 • Asteropaios: Jonge leider peon, een bondgenoot van de Trojanen; Hij kan Achilles kwetsen alvorens te worden gedood door hem;
 • Calchas: Griekse gok;
 • Cassandra: profetes, dochter van Priamus;
 • Deïphobus: Prince Trojan zoon van Priamus en Hector's favoriete broer;
 • Diomedes: Hero Griekse, prins van etoli;
 • Dolon: Herald Trojan verrader van zijn metgezellen; Het wordt gevangen genomen door Diomedes, die onthoofd;
 • Hecuba: Tweede vrouw van Priamus, de moeder van de meeste van de zonen van de koning;
 • Elena: echtgenote van Menelaos, zus van Castor en Pollux, de dochter van Zeus en Leda, die in de ban van Aphrodite wordt verleid door Parijs, verlaat haar man en vertrok naar Troje. Haar schoonheid is de oorzaak van de oorlog;
 • Helenus: zoon van Priamus, denk ik, en de tweelingbroer van Cassandra;
 • Enea: Valiant Trojaanse held, zoon van Anchises en Aphrodite;
 • Hector: Cape absolute leger Trojan, zoon van Priamus, de broer van Parijs en echtgenoot van Andromache; Het wordt gedood door Achilles;
 • Glauco: Cape silicium, neef van Sarpedon;
 • Macaone: Medische griekse, geneest en redt Menelaos;
 • Menelaos koning van Sparta en echtgenoot van Helen, de broer van Agamemnon;
 • Myrmidons: Mensen van strijders onder het bevel van Achilles;
 • Nestor: Hogere Griekse held koning van Pylos;
 • Pandaros: Archer Trojan bondgenoot, verwonding verraderlijk Menelaos en valt in de handen van Diomedes;
 • Paris: Prince Trojan zoon van Priamus, Hector's broer, provocateur van de oorlog en de moordenaar van Achilles;
 • Patroclus: Zoon van Menoetius. Discipel en metgezel van Achilles Griekse held; Hij wordt gedood door Hector;
 • Priamus: Koning van Troje;
 • Returns: De jonge dames van Thracië, een bondgenoot van de Trojanen; Hij wordt gedood in zijn slaap door Diomedes;
 • Sarpedon: Zoon van Zeus en de koning van Lici, Trojaanse bondgenoot; Hij wordt gedood door Patroclus;
 • Ulysses, of Odysseus koning van Ithaka, maker van misleiding waarmee de Grieken later vernietigen Troy


Goddelijkheid

In het gedicht, een aantal andere goden te helpen de Trojanen en de Grieken. De goden in het voordeel van de Trojanen zijn Eris, Aphrodite, Apollo, Ares, Artemis, Dione, Leto, Scamander. De goden in het voordeel van de Grieken zijn Athena, Poseidon, Hera, Hephaestus, Hermes, Teti. In plaats daarvan blijven neutraal Zeus, Peone, Iris, Hebe en de schikgodinnen. Het blijkt ook Hypno, die in slaap tijdelijk op verzoek van Zeus te vallen was.

Structuur

Iliad is verdeeld in 24 boeken die zeggen 51 dagen van het laatste jaar van de Trojaanse oorlog. De kern thema van het verhaal is de toorn van Achilles, Achaean dappere krijger. Rond zijn toorn ontvouwen de verschillende aristie, of verhalen van de daden van andere helden. Naast deze worden ook gehouden de teomachie.

In dit geval is de auteur Homer - in Griekse Ὅμηρος, Homeros - auteur van twee fundamenten van de westerse literatuur, de Ilias en de Odyssee. Het wordt geloofd in de achtste eeuw voor Christus te hebben gewoond Zowel de Ilias dat de Odyssee, Ulysses 'reis naar het huis, maakten deel uit van een collectie genaamd Tales van Troje.

De gedichten van de Trojan-cyclus waren acht en in aanvulling op de Odyssee en Iliad ook: Cypria, de Aethiopis, The Little Iliad, de val van Troje, The Return, telegonie, grotendeels verloren gegaan. U kent hun namen en de inhoud als gevolg van Proclus, Griekse dichter leefde in de vijfde eeuw, die ze in een manuscript samengevat.

In de Ilias, in aanvulling op de goden en mensen, het is een antropomorfe subcaste halfgoden. Onder deze is er ook Achilles. In heldendichten kunnen dergelijke tekens te herkennen aan het feit dat ze een goddelijke ouder en één mens. De locaties van het verhaal zijn minder realistisch dan de Odyssee.

Steden zijn onvoldoende beschreven, in tegenstelling tot de Achaean schepen, beschreven met veel meer concentratie en inzet van de auteur.

De verhalende stijl van het verhaal is indrukwekkend.

Synopsis

Parijs, de Trojaanse prins, ontvoert Helen, de vrouw van de Spartaanse koning Menelaos. Om deze reden is het mobiliseert de hele Achaean Griekenland tot de belediging te wreken. Na negen jaar van beleg, Agamemnon, hoofd van de Achaean en broer van Menelaos, weigert terug te keren naar Crise, een priester van Apollo, zijn dochter Chryseïs, verkreeg hij als oorlogsbuit. Dus God toebrengt een plaag aan het Griekse kamp, ​​waardoor Agamemnon om Chryseïs herstellen. Om het verlies te compenseren, ontsnapt hij aan zijn slaaf Briseis Achilles. Achilles, verontwaardigd, geloven dat hij heeft een belediging ontvangen, besloot hij niet te vechten naast de Grieken meer, dat zonder hem te lijden zware verliezen. Patroclus Achilles partner, beslist om het veld met zijn armen in mock Achilles, maar wordt gedood door Hector, de Trojaanse kroonprins en opperbevelhebber van het leger, die pas herkent hem na hem verslaan. Achilles, herbewapend door Hephaestus, terug te vechten tot de dood van zijn metgezel te wreken; is de botsing met Hector doden in een duel, woedt over zijn lichaam en confiscatie van het lijk. Priamus, de koning van de Trojanen, komt in het Griekse kamp om de terugkeer van Hector te eisen; Achilles is dus een persoonlijke vrede met Priamus, waardoor hij het lijk van zijn zoon te verlossen. Het lot van Troje zonder zijn held sterker nog steeds hopeloos.

De gebeurtenissen van het gedicht in een oogopslag

Komen de legers van Griekenland naar Troje, wordt het lot voor de vijanden van Griekenland gemarkeerd, omdat de bewoners goddelijke Olympus, divisisi in drie delen, waarvan één zijde met de mensen tegenstander, het helpen van de krijgers met hun wonderen. In eerste instantie, de Grieken hebben de betere van de Trojaanse paarden, maar dan Agamemnon ruzie met Achilles Achilles voor het bezit van een slaaf genaamd Briseis en zo de held, beledigd, besluit niet meer te vechten en zich van het veld. Thersites, Achaean strijder, lelijk en lammen, mist nooit een kans om te bespotten en belachelijk maken al hun ondeugden en valse eer, hen toe te schrijven aan de monsters in plaats van de dappere soldaten vol deugd. Helaas zijn scheldwoorden zal niet worden gehoord, of liever, zal worden gestraft door de krijger Odysseus. Maar, hoewel Agamemnon dat je kunt winnen hetzelfde, zonder tussenkomst van Achille, fouten ontdekt u. In feite, na het eerste duel tussen Parijs en de kleinmoedig sterke en stoere Menelaos, is het Griekse leger geconfronteerd met een machtig leger van Hector, prins van Troje, en angstig terugtrekken om de schepen op het strand. Griekenland zou hebben om terug te komen om te vechten Achilles doen weer een goed humeur aan militairen gedemoraliseerd, maar de held van Phthia besloten, en zelfs zijn vriend en minnaar Patroclus kan zijn gedachten te veranderen.

Ondertussen, het leger blijft verliezen Griekse steeds zwaar te lijden en het gebeurt ook dat het leger Ettore grazen de vijandelijke schepen, in een poging om ze te verbranden. Het is niet de moeite waard zelfs dat het advies van de waarzegger Calchas die naar Odysseus en Diomedes vernietiging van Troy onthult alleen door de diefstal van het Palladium, beeldje bijzonder aangenaam aan Athena, beschermer van de stad. De twee helden vertrouwen omdat, het tiende jaar te hebben doorgebracht sinds het begin van het gevecht met Troy, zoals hij Calchas had voorspeld, zou de stad in handen van de vijand vallen. Ulysses klimt de muren en ook de gelegenheid elkaar te ontmoeten voor de eerste keer de vervloekte profetes Cassandra, dochter van Priamus, maar voor eeuwig verdoemd tot rampen als gevolg van een weigering omgang met de god Apollo te kondigen. Later, na het stelen van het standbeeld, Ulysses weer Elena, wie de belediging voor al het kwaad dat de oorzaak is van het Griekse leger naar Troje te herzien. Maar hij dreigde, rinfacciandole zijn fouten en uiteindelijk Elena, huilen, vloeken concludeert de toespraak zelf en de slechte tijden dat haar geleid tot een gedoemde liefde. Later dingen zijn niet beter voor de Grieken, want in nog een andere botsing, na zoveel duels niet aan de vrede te herstellen, de dappere Patroclus Achilles imbracciate wapens aan kracht troepen herwinnen, stierf in een duel in de handen van Hector. Prins van Troje aanvankelijk triomfeert, maar van binnen weet dat hij binnenkort zal eindigen zijn dagen van het leven getroffen door de hand meedogenloos Achilles. En in feite de "Achilles", de begrafenis ter ere van zijn partner en opnieuw gevestigde vrede met Agamemnon, lanceert in de strijd na gesmolten terug wapens uit lame smid god Vulcan. Met zijn wagen aangedreven door Automedon die de teugels van de goddelijke paarden Balius en Xanthus houdt, Achilles doodt alles op zijn pad en razend zowel de Olympiërs die magische rivier Scamander. Maar de zoon van Peleus niet te stoppen, omdat het streeft Ettore die het realiseren van het gevaar voor de soldaten van zijn stad, beslist om zichzelf neer te offeren in het veld en tegen de held tot een duel. Achilles niet deze kans te verliezen en jaagt Hector, die, zoals gezegd, al ten dode opgeschreven. In feite, doorboord en op de grond viel, werd zijn lichaam gebonden aan zijn voeten met een touw vastgebonden aan de achterkant van de wagen van Achilles en meegesleurd in de Achaean kamp. Diezelfde nacht de oude koning Priamus ging naar de tent van Achilles, en kuste zijn handen, smeekte hem om de stad te verlaten vanwege verminkte lijk van zijn zoon hem waardig eerbetoon te geven. Achilles weigert maar Priamus doet hem denken aan een goed karakter en deugden van de beroemde vader Peleus, Achilles dan barst in tranen uit en troostend zijn gast, gaf hem terug te nemen van zijn zoon Hector.

Het voorwoord

In veel schoolboeken van epische toont het voorwoord eerste versie van Vincenzo Monti, maar in de afgelopen jaren vertalingen meer trouw aan de oorspronkelijke tekst zijn verschenen:

Andere gedichten focussen op oude Trojaanse oorlog

In aanvulling op de Ilias van Homerus, zijn er andere epen omgaan met de oorlog tussen de Grieken en Trojanen. Onder deze zijn:

 • Arctino van Milete, de maker van de val van Troje, het epische gedicht dat de laatste fasen van de Trojaanse oorlog vertelt, dell'escamotage het houten paard en het bloedbad van de inwoners en de heersers van de stad. Dit alles is niet in de 'Ilias beschreven
 • Ditti Kretenzer, die in zijn inleiding van het efemeride van de Trojaanse oorlog gezegd dat het een tijdgenoot van Idomeneo van Kreta krijger die ging vechten in Troy zijn geweest. Hij definieert dus een teken van een echt en echt gebeurd strijd tussen Grieken en Trojanen, inclusief alle tekens die worden verteld door Homerus. De laatste wordt ook beschreven door Ditti als een bedrieger, die is beperkt tot alleen de laatste tien jaar van de oorlog betreffen, en dat hij die heeft gevochten samen met Achilles, Agamemnon, Odysseus en vele andere zelf viert een trouwe kroniekschrijver evenementen.
 • Dares Phrygius, auteur van De uitvoering van Troy, dan in het Latijn vertaald door de historicus Cornelius Nepos. Het werk, zoals altijd, is gemaakt meer exemplaren van de Trojaanse oorlog, en tenslotte de grote slachting van de Grieken. Vooral deze versie is anders dan de anderen omdat Dares zei dat het leger van Agamemnon in geslaagd om de vesting dankzij in te voeren om de corruptie van een bewaker, die is gepasseerd door alle deuren Scaean, genaamd "Porta Horse". U vindt hier geven spreekt ook van het verhaal van de jonge Aeneas en de voorspelling van de stichting van een nieuwe Troy in Italië: Rome.
 • Posthomerica van Quintus van Smyrna, het omgaan met de gebeurtenissen van de Trojaanse oorlog na de dood van Hector aan het offer van Polyxena en de uiteindelijke terugkeer van de Grieken thuis na de val van de beroemde stad.
 • Iliacale Marco Anneo Lucano, onafgewerkte gedicht te maken met de laatste fasen van de Trojaanse oorlog van de uitvinding van het houten paard in beslag genomen van de stad. Misschien samengesteld in samenwerking met de jonge Nero zal keizer van Rome geworden.
(0)
(0)
Commentaren - 0
Geen reacties

Voeg een Commentaar

smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile
Tekens over: 3000
captcha