Latin voegwoorden

In Latijnse grammatica, de verbinding een onveranderlijke deel van de discussie die wordt gebruikt om een ​​voorstel te verbinden met elkaar of samen te voegen delen van dezelfde stelling. Evenals in het Italiaans, Latijn voegwoorden samen coördineren wanneer twee voorstellen van dezelfde aard, terwijl ondergeschikt wanneer ze deelnemen aan een voorstel ondergeschikt is aan een ander die het regent.

Soorten voegwoorden

Coördinerende voegwoorden

Coördinerende voegwoorden worden onderscheiden, afhankelijk van hun functie, in:

 • copulative:
 • et, atqve, ac, -que → "en";
 • etiam, quoque → "ook";
 • neque nec → "of" ", niet";
 • Ik ... quidem → "zelfs", "zelfs".
 • disjunctieve:
 • Auto → "of";
 • vel → "of";
 • sive, seu → "of", "of liever".
 • tegenstellend:
 • sed, verum → "maar", "integendeel";
 • op, atqui → 'maar', 'nog';
 • True, autem → "maar," "Maar", "maar", "echter."
 • causale-declaratieve:
 • nam, namque, etenim → "voor";
 • enim → "feit."
 • Concluderend:
 • Itaque, ergo, igitur → "daarom", "daarom", "dus";
 • ideo, idcirco, propterea → "daarom", "dus";
 • quare, quamobrem, Quocirca → "waarom."
 • beperken:
 • quidem → "ten minste", "echt", "zeker";
 • Equidem → "zeker", "zeker", "voor mijn part."
 • Correctief:
 • quin, quin etiam → "Integendeel", "nee";
 • immo, immo echte → "ja", "tegenover";
 • quamquam → "al", "zoals", "de rest", "aan de andere kant."
 • correlatieve:
 • et ... et → "en ... en", "is ... is";
 • ... Nec nec, neque ... neque → "noch ... noch";
 • cum tum ... → "is ... is", "niet alleen ... maar ook";
 • ... Nunc nunc, Tum Tum ... dus ... dus → "nu ... nu";
 • non solum ... SED → "niet alleen ... maar";
 • geen enkele manier ... sed → "niet alleen ... maar";
 • niet uit ... sed → "niet alleen ... maar."

Ondergeschikt voegwoorden

De ondergeschikt voegwoorden worden onderscheiden, afhankelijk van de aard van de achterstelling, dat vast te stellen met het regent, in:

 • laatste:
 • ut → "zodat";
 • → quo "zodat";
 • → it "niet zo";
 • Sneeuw neu → "en zo niet."
 • rij:
 • ut → 'dat', 'uit'
 • ut niet → "niet", "niet";
 • sic, eng, tam → "zo";
 • Tantus → "zo veel ...";
 • adeo → "to the point".
 • causale:
 • quod quia, Quoniam → "voor", "waarom";
 • wanneer quandoquidem → "want";
 • cum → "omdat."
 • tijd:
 • dum, begiftigde, quod → "tot", "zo lang als";
 • ubi, ubi primum, ut, ut primum → "alleen dat", "binnenkort";
 • simultaan, simultaan ac, simultaan atqve → "alleen dat", "binnenkort";
 • antequam, priusquam → "voor", "voor";
 • postquam → "na";
 • cum → "wanneer", "waarbij".
 • Voorwaardelijk:
 • Het → "als";
 • nisi, Ni, is niet → "als deze niet";
 • zonde, zonde autem, is min → "Maar als," "als deze niet";
 • nisi forte, nisi ware → "uitzondering", "tenzij";
 • dummodo, dum manier → "voorzien";
 • dummodo het, dum → "op voorwaarde dat ze niet doen."
 • concessief:
 • quamquam, quamvis, licet → ", hoewel," "maar", "hoewel";
 • ETSI, etiamsi, tametsi → ", zelfs als", "als";
 • cum, ut → ", hoewel," "maar".
 • vergelijkende:
 • ut, sicut, velut, tamquam → "hoe", "omdat";
 • tamquam u, bijna, proinde → "alsof";
 • ut u, het velut, proinde → BC is "als".

Opmerkingen

 • Sommige termen meestal gebruikt als voegwoorden kunnen bijwoordelijke functie te nemen: het geval van leeftijd en etiam met waarde "even" met bijvoeglijke naamwoorden quamvis positieve graad, vel als versterker van superlatieven. Een voorbeeld:
(0)
(0)
Commentaren - 0
Geen reacties

Voeg een Commentaar

smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile
Tekens over: 3000
captcha