Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog

De Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog is een afdeling van de Romeinse Curie.

Geschiedenis

Pinksterzondag 1964, Paus Paulus VI werd een speciale afdeling van de Romeinse Curie voor de betrekkingen met mensen van andere godsdiensten. In eerste instantie bekend als de "secretariaat voor niet-christenen", in 1988 de Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog omgedoopt.

De aard en de doelstellingen van de raad van bestuur

De Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog heeft als doel het bevorderen van de interreligieuze dialoog, in het vasthouden aan de geest van het Tweede Vaticaans Concilie, in het bijzonder de verklaring Nostra Aetate.

Gerelateerd te zijn de volgende taken:

 • bevordering van wederzijds begrip, respect en samenwerking tussen katholieken en aanhangers van andere religieuze tradities;
 • de studie van religies te bevorderen;
 • het bevorderen van de vorming van personen gewijd aan de dialoog.

De PCID heeft geen verantwoordelijkheid op het gebied van de betrekkingen tussen christenen en joden. Dit zijn de verantwoordelijkheid van de Commissie voor religieuze betrekkingen met het jodendom, onder de Pauselijke Raad ter Bevordering van de Eenheid van de Christenen.

Methodologie van de raad van bestuur

 • Dialoog is ingesteld op een twee-weg communicatie. Het gaat spreken en luisteren, geven en ontvangen, voor de gezamenlijke ontwikkeling en verrijking. Het is een dialoog die getuigen van hun geloof, maar tegelijkertijd een opening naar die van anderen. Het is geen verraad van de missie van de kerk, en zelfs een nieuwe methode van bekering tot het christendom.

Dit werd duidelijk in de encycliek Redemptoris Missio van Paus Johannes Paulus II verklaarde. Tegelijkertijd wordt deze visie ook ontwikkeld in twee documenten gepubliceerd door de Raad: De houding van de katholieke kerk in de richting van de aanhangers van andere godsdiensten, reflecties en richtlijnen voor dialoog en de missie, en dialoog en proclamatie, waarbij de laatste samen met de Congregatie voor de Evangelisatie van de Volkeren.

 • Hoewel de Pauselijke Raad is het centrale bureau voor de dialoog in de katholieke kerk, is een dergelijke dialoog gevoerd voornamelijk door plaatselijke kerken. Veel plaatselijke kerken hebben opdrachten voor een dialoog, op regionaal en nationaal niveau. De PCID werkt nauw samen met deze, en moedigt de vorming waar ze niet bestaan.
 • De oecumenische dimensie van de interreligieuze dialoog wordt rekening gehouden. De raad heeft een voortdurende relatie met de bijbehorende kantoor van de Wereldraad van Kerken.
 • De PCID beperkt zijn werk op het gebied religieus. Zijn bevoegdheid zich niet uitstrekt tot de sociaal-politieke kwesties. De Romeinse Curie heeft verschillende afdelingen, met een bijzondere kwalificatie. Kwesties worden besproken in interdepartementale vergaderingen.

Structuur van de Raad van Bestuur

 • Bestuursorgaan is samengesteld uit de leden van de raad van bestuur, ongeveer 30 kardinalen en bisschoppen uit verschillende delen van de wereld. Elke twee of drie jaar, wordt de algemene vergadering bijeengeroepen, om belangrijke kwesties te bespreken en om de richtsnoeren voor het werk van de raad van bestuur.
 • Adviesorgaan: de raad heeft 50 raadsleden, die bekend staat als consultants, specialisten in religieuze studies of in de praktijk van religieuze dialoog, bewoners in alle continenten. Zij assisteren de afdeling door middel van hun onderzoek, informatie en geloof. Periodiek wordt bijeengeroepen vergadering van de consultorencollege, meestal op het continentaal niveau.
 • Uitvoerend orgaan: de vaste medewerkers in Rome, te weten: de voorzitter, de secretaris, de secretaris, de officier voor de islam, voor Afrika, voor Azië, een voor nieuwe religieuze bewegingen, en anderen administratieve medewerkers en technici.

Activiteiten van de Raad van Bestuur

 • Gastvrij Bezoekers: De raad ontvangt vele bezoeken van vertegenwoordigers van de religieuze wereld. Zij worden uitgenodigd om het personeel van de afdeling om te praten. Soms, ze faciliteren hoorzittingen met de paus. Bovendien maken bijeenkomsten met bisschoppen die naar Rome te komen voor hun vijfjaarlijkse "ad limina", en met andere groepen bezoekers.
 • Bezoeken: de voorzitter en de secretaris maakt een bezoek aan de plaatselijke kerken, om beter te leren kennen de lokale situatie en de dialoog aan te moedigen. Bij zulke gelegenheden, bezoeken ze de leiders van andere religies en verschillende instellingen met het oog op een beter begrip en samenwerking te bevorderen.
 • Ontmoeting: De raad organiseert bijeenkomsten, of vaker deel aan bijeenkomsten georganiseerd door andere instanties op regionaal, nationaal of internationaal. Deze bijeenkomsten kunnen bilateraal of multilateraal zijn.
 • Publicaties: boeken en pamfletten zijn gepubliceerd op de verschillende aspecten van de interreligieuze dialoog. Ook wordt regelmatig drie keer per jaar de nieuwsbrief Pro doos met documenten van de Kerk op dialoog, diversen en dialoog taak informatie in de wereld gepubliceerd.

Commissie voor de betrekkingen met moslims

De Pauselijke Raad is er een speciale commissie voor de betrekkingen met moslims. Deze is samengesteld uit de president, de vice-voorzitter en de secretaris, en is voorzien van een kleine groep van acht consultants. Het is aan de verschillende aspecten van de betrekkingen tussen christenen en moslims te bestuderen.

Stichting "Nostra Aetate"

De PCID is een stichting, die tot doel heeft om de dialoog te bevorderen, met name door de toekenning van beurzen aan studenten van andere religies die wensen om de christelijke religie te bestuderen vastgesteld.

Cronotassi van voorzitters

 • Kardinaal Paolo Marella
 • Kardinaal Sergio Pignedoli
 • Aartsbisschop Jean Jadot
 • Kardinaal Francis Arinze
 • Aartsbisschop Michael Fitzgerald Louis, de Missionarissen van Afrika
 • Kardinaal Paul Poupard
 • Kardinaal Jean-Louis Tauran, van 25 juni 2007

Cronotassi secretaresses

 • Aartsbisschop Michael Fitzgerald Louis, M. Afr.
 • Aartsbisschop Pier Luigi Celata
 • Priester Miguel Ángel Ayuso Guixot, MCCI, van 30 juni 2012
(0)
(0)
Commentaren - 0
Geen reacties

Voeg een Commentaar

smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile
Tekens over: 3000
captcha